Dzień dobry!

Bardzo się cieszę, że korzystasz z mojego banku zdjęć.

Przygotowałam dla Ciebie dokładną instrukcję korzystania ze zdjęć. Zapoznaj się z nią, proszę. Niech zdjęcia Ci należycie służą! 


ROZDZIAŁ I

LICENCJA ROYALTY FREE


Royalty Free to rodzaj licencji udzielanej na własność intelektualną objętą prawami autorskimi.

 1. Aby korzystać ze zdjęć dostępnych w banku zdjęć Moyemu konieczne jest dokonanie ich zakupu. Oznacza to, że bez opłat można korzystać jedynie ze zdjęć dostępnych w darmowym banku zdjęć (dostępny pod adresem https://sklep.moyemu.com/darmowe-bank-zdjec/). W każdym innym przypadku konieczne jest złożenie zamówienia i wniesienie stosownej opłaty.
 2. Kupujący płaci za zdjęcie tylko raz, podczas zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedającym (w tym umowy licencyjnej, o której mowa w rozdziale II).
  Oznacza to, że z kupionego zdjęcia można korzystać wielokrotnie, bez konieczności opłacania każdego użycia.
 3. Kupione zdjęcia można stosować bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.
 4. Kupujący, czyli Licencjobiorca, nie musi informować Sprzedawcy, czyli Licencjodawcy, w jaki sposób i w jakiej formie będzie korzystać ze zdjęć.
 5. Ten typ licencji nie zastrzega kupna zdjęcia na wyłączność.
 6. Licencja Royalty Free nie przenosi praw autorskich na Licencjobiorcę. Prawa autorskie pozostają przy autorze zdjęcia, tj. Licencjodawcy.

ROZDZIAŁ II

LICENCJA STANDARDOWA I LICENCJA ROZSZERZONA


 1. Licencja standardowa

  1. Licencja standardowa uprawnia Licencjobiorcę do wykorzystania zdjęć kupionych w sklepie internetowym Moyemu w następujący sposób:
   • jako reprodukcji cyfrowych wykorzystywanych do publikacji w Internecie (strony internetowe, blogi, serwisy internetowe, portale internetowe, portale społecznościowe), w aplikacjach mobilnych, w reklamach na urządzeniach mobilnych, oprogramowaniu, autorskich projektach graficznych, e-publikacjach, marketingu e-mailowych oraz w mediach internetowych,
   • w formie drukowanej jako część projektów graficznych stanowiących przykładowo opakowania, etykiety, papeterię, papiery firmowe, reklamy, czasopisma, gazety, książki, pod warunkiem, że dana fotografia nie zostanie powielona w tej samej formie przez tego samego użytkownika łącznie więcej niż 5000 razy,
   • jako część kampanii reklamowych, także w miejscach publicznych, pod warunkiem, że przewidywana łączna liczba odbiorców danej kampanii nie przekroczy 10000,
   • jako część projektu video, serialu, reklamy lub innej produkcji multimedialnej dystrybuowanej w dowolnym miejscu i czasie, o ile łączna liczba odbiorców danej produkcji nie przekroczy 10000,
   • na własny użytek niekomercyjny, bez możliwości odsprzedawania, udzielania sublicencji, rozpowszechniania.
  2. Licencjobiorca ma prawo używać kupionych zdjęć (rozpowszechniać je, powielać itp.) w powyższych sytuacjach jedynie wtedy, kiedy stanowią one część towarów, produktów lub innych prac autora, a nie stanowią podstawowej wartości sprzedawanego, rozprowadzanego lub udostępnianego dzieła.
  3. Licencja standardowa nie wymaga od Licencjobiorcy informowania, kto jest autorem zdjęcia.
  4. Licencja standardowa upoważnia Licencjobiorcę do wykorzystywania kupionych fotografii w tworzeniu projektów graficznych dla jednego klienta Licencjobiorcy, przy czym:
   • jak napisano powyżej, upoważnienie dotyczy jednego klienta, a w przypadku wykorzystania zdjęcia w kolejnym projekcie, którego odbiorcą jest kolejny klient, konieczne jest ponowne wykupienie licencji standardowej lub skorzystanie z opcji licencji rozszerzonej,
   • dozwolone jest jedynie użycie fotografii jako części projektu, a niedozwolone jest przekazywanie obrazu klientowi jako osobnego pliku razem z projektem.
 2. Licencja rozszerzona

  1. Licencja rozszerzona uprawnia Licencjobiorcę do wykorzystania zdjęć kupionych w sklepie internetowym Moyemu w następujący sposób:
   • we wszystkich przypadkach dopuszczanych w zastosowaniu licencji standardowej, bez ograniczeń w tych punktach wymienionych – budżetowych, ilości wyświetleń czy liczby reprodukcji,
   • jako część towarów, produktów i projektów przeznaczonych do dalszej sprzedaży lub dystrybucji w promocji, pod warunkiem, że gotowe przedmioty zawierają inne kreatywne lub funkcjonalne elementy i materiały oprócz użytych obrazów,
   • jako dołączone elementy produktów cyfrowych (np. motywów, szablonów) przeznaczonych do sprzedaży lub dystrybucji.

Jeśli żadna z dostępnych form licencjonowania zdjęć nie zapewnia wymaganych praw, proszę o kontakt pod adresem email: sklep@moyemu.com w celu uzgodnienia indywidualnych warunków sprzedaży. 

Sprawdź pozostałe dokumenty

TOP